January 2020

SunMonTueWedThuFriSat
1
2
3
4
5
6
 • Second semester begins
 • CA BB vs Copper Basin JV games Cancelled ,VG@6,VB@7:30
7
 • Great Books meets
 • CA BB @ Grace JVG@4,JVB@5,VG@6,VB@
8
9
 • CA BB @ Georgia-Cumberland Worship@ VG@6, VB@7:30
10
11
 • Choirs @ Collegedale Church of SDA
 • CA BB vs TCPS VG@6:30 VB@8:00
12
13
 • CA BB @ Copper Basin JVG@4,JVB@5,VG@6,VB@7:30
14
 • Blood Assurance Day
 • CA BB vs Notre Dame JVG@4,JVB@5,VG@6,VB@7:30
15
16
 • CA BB vs Grace JVB@4;30,VG@6,VB@7:30
17
18
 • MLK, Jr. Basketball Tourn.
19
 • MLK, Jr. Basketball Tourn.
20
 • No School
 • CA BB vs St. Andrews-Sewanee VG@5:30,VB7:00
21
 • CA BB vs Boyd JVG@4,JVB@5,VG@6,VB@7:30
22
 • SU Prayer Conference
23
 • SU Prayer Conference
 • CA BB @GCA jvb @5:30pm
24
 • SU Prayer Conference
25
 • SU Prayer Conference
26
27
28
 • Chapel=class meetings
 • CA BB @ Silverdale JVG@4,JVB@5,VG@6,VB@7:30
29
 • Andrew's University Basketball Tournament
30
 • Andrew's University Basketball Tournament
31
 • Andrew's University Basketball Tournament